Privacy Statement

1. Uw persoongegevens

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het BelleDerma klantenbestand. Met uw persoonsgegevens worden bedoeld alle persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, postcode, telefoongegevens, financiële gegevens, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en dergelijke, zoals door u aan BelleDerma verstrekt. Verantwoordelijk hiervoor is BelleDerma.

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de levering op basis van de door uw geplaatste order en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, zoals bijvoorbeeld de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door BelleDerma of door relaties van BelleDerma, het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

Alle informatie die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via de website uw postadres en/of telefoonnummer bekend maakt, kunt u periodiek selectieve mailings van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten.

Als u dergelijke informatie per post en/of telefoon niet wenst te ontvangen kunt u contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres. Indien BelleDerma de informatie die op u betrekking heeft wil gaan gebruiken voor doeleinden die niet voorzien zijn in ons privacybeleid, dan zullen wij u hierover vooraf informeren, zodat u de gelegenheid heeft uw toestemming hiervoor te weigeren.

2. Privacy en internet

Uw ip-adres en, indien mogelijk, uw domeinnaam worden automatisch door onze server herkend. BelleDerma bewaart en gebruikt deze gegevens. Niet als individuele persoonsgegevens maar ter analyse om hiermee de functionaliteit en inhoud van onze website te kunnen optimaliseren. Ter verbetering van onze dienstverlening kan op onze site gebruikt gemaakt worden van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat via onze website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw browserinstellingen bepalen ondermeer wat in cookies wordt opgeslagen.

3. Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt, worden de gegevens bewaard. BelleDerma gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft en eventueel voor andere marketing- en servicedoeleinden, tenzij u daar bezwaar tegen heeft gemaakt.

4. Wijziging gegevens

Op verzoek wordt u toegang verleend tot alle informatie die wij van u bijhouden. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres.

Ons correspondentieadres is:

BelleDerma
Postbus 62
3340 AB Hendrik Ido Ambacht

5. Toepasselijkheid

Zowel dit privacybeleid als de algemene voorwaarden van BelleDerma zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.